‘วัดขงจื๊อ’ สถานที่รำลึกถึงปราชญ์คนสำคัญของจีน

CONFUCIUS TEMPLE

วัดขงจื้อ
Confucius Temple & Imperial College 

ที่ขายตั๋วอยู่ติดทางเข้าประตูวัดเลย และผู้คนไม่มากเท่ากับที่ไปวัดลามะ บรรยากาศจึงค่อนข้างเงียบสงบ พอผ่านประตู Xian shi เดินตรงมาจะเห็นรูปปั้นขงจื้อยืนสง่าอย่างโดดเด่น หน้าประตูต้าเฉิง (Da Cheng)

วัดขงจื้อมีขนาดใหญ่รองจากวัดขงจื้อที่เมืองกูฟู (Qufu) ที่บ้านเกิดของขงจื้อในมณฑลซานตง (Shandong) ตรงทางเข้ามีซุ้มประตูขนาดใหญ่เรียกว่า pallou ของเดิมสร้างสมัย ราชวงศ์หยวนในปี ค.ศ.1302 ต่อมามีการสร้าง ใหม่หลังขยับขยายวัดในสมัยจักรพรรดิกวังซวี (Guangxu) แห่งราชวงศ์ชิง

เมื่อผ่านทางเข้าซ้ายมือจะเห็นศิลาจารึกเก่าแก่ขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายมากมายจารึกราย ชื่อผู้ที่สอบได้จอหงวนถึง 51,624 รายชื่อบน ศิลา 198 ชิ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน หมิง และชิง ที่เลือนลางตามกาลเวลาแต่ก็พอจะ มองเห็นได้อยู่

นอกจากนี้ยังมีหลักศิลาจารึกบนหลัง Bixi คือสัตว์ผสมระหว่างเต่ากับมังกรอยู่ในศาลาขนาดเล็กหลายศาลาในสวนต้นไซปรัส (ต้นสนชนิดหนึ่ง)

การสอบจอหงวน

เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับราชการในราชสํานัก มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว แต่เป็น รูปแบบชัดเจนในราชวงศ์ถังสมัยพระนางบูเช็กเทียนซึ่งใช้ระบบข้อสอบในเนื้อหาปรัชญาขงจื้อ การสอบขั้นสุดท้ายทําในพระราชวังหลวงโดยจักรพรรดิควบคุมการสอบด้วยพระองค์เอง

ผู้สอบผ่านจะได้วุฒิจิ้นชื่อ (ปริญญาเอก) และรับเข้าทํางานในราชสํานัก ภายภาคหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง ส่วนผู้ทําคะแนนสูงสุดเรียก จอหงวน แต่ภายหลังการสอบถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ.1905

ปี้ซี่ (Bixi)

หนึ่งในโอรสเทพมังกร หัวเป็นมังกรมีกระดองเต่า นิสัยกล้าหาญและทรงพลัง มักแบกป้ายหินที่จารึก  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จีนโบราณและป้ายสดุดี ซึ่งเหล่าปีนี้สร้างสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และมักพบได้ ตามสุสานมีความเชื่อว่าปีนําความโชคดีสิริมงคลมาให้ 

ศาลาต้าเฉิน  (Dacheng)

หรือ Hall of Great Accomplishment หลังจากเดินตรงเข้ามาตามทางเดินปูด้วยหินผ่านศาลาที่มีปีที่ และต้นไซปรัสมากมาย ปลายทางจะเจอศาลาต้าเฉิน หน้าศาลามุมซ้ายมีต้นไซปรัสต้นหนึ่งที่พิเศษ กว่าต้นอื่นตรงที่ต้องล้อมรั้วเอาไว้ด้วย ส่วนภายใน ศาลาต้าเฉินใช้จัดพิธีสักการะขงจื้อเป็นประจําทุกปี

หลังจากเดินผ่านศาลาต้าเฉินออกมาทางด้านหลัง จะมีประตูเล็กๆ มุมซ้ายมือตรงกําแพง จะนําไปสู่ประตู Chong Sheng ที่อยู่ทางด้านในอีกที่ทางด้านหน้ามีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของขงจื้อและรูปภาพสานุศิษย์ริม กําแพงรายรอบ และที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าประกาศรางวัลที่บังเอิญ ได้มาพบกับการแสดงร่ายรําพอดี และที่สําคัญไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด

Chu Jian Cypress ต้นไซปรัสแยกคนดีชั่ว

 ต้นไซปรัสต้นนี้ถูกปลูกมากว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน มีเรื่องเล่าว่าขุนนางทรยศ Yan Song ในสมัยราชวงศ์หมิง ได้มาสักการะที่ศาลขงจื้อแทนองค์จักรพรรดิ ระหว่างที่เดินผ่านต้นไซปรัสต้นนี้ ก็เกิดลมกรรโชกแรงจากการสะบัดกิ่ง กานของต้นไซปรัสทําให้หมวกของเขาปลิวหายไป ว่ากันว่า ต้นไซปรัสต้นนี้ สามารถแยกแยะระหว่างคนชั่วช้าและคนดีมีคุณธรรมได้ ในปัจจุบันต้นไซปรัสยังเติบโตแผ่กิ่งก้านร่มรื่น อยู่หน้าศาลาต้าเฉิน และอย่างน้อยเราคงเป็นคนดีอยู่บ้าง เลยไม่โดนต้นไซปรัสต้นนี้แกล้งเอา

  • ศาลา Chong Sheng

ตรงหน้าที่ระเบียงศาลาถูกดัดแปลงเป็นเวทีกลางแจ้งขนาดย่อม มีเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาจํานวนมากกําลังเฝ้ารอชมการแสดงเช่นกัน ผู้แสดงดูจะเป็นวัยนักเรียนมัธยมที่ สวมชุดเครื่องแต่งกายโบราณหลากสี ใช้เวลาโชว์ราว 15 นาที มี 3 ชุดประกอบเพลงด้วย ท่วงท่าร่ายรําที่สวยงามดูจนเพลินเลย

อาคารทางซ้ายมือของศาลา ต้าเฉินเป็นอาคารที่เก็บรักษาหลักศิลาจารึกจํานวน 189 แผ่น ด้วย จํานวน 628,000 ตัวอักษรที่เกี่ยวกับ 13 บทคําสอนขงจื้อและบทกวี ด้วยลายมือของจักรพรรดิเฉียนหลง ถูกสลักลงโดยช่าง JiangHengใช้เวลาถึง 12 ปี และมีหลักศิลาจารึกด้วยลายมือ ของจักรพรรดิคังซีในเรื่องเกี่ยวกับ ปรัชญาการเมืองการปกครองเช่นกัน

ส่วนอาคารทางขวาแสดงนิทรรศการ ประวัติและคําสอนของขงจือ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในสมัยนั้น มีป้ายข้อมูลภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้เราจะได้เห็นกลองหินสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงเลียนแบบของ เดิมในสมัยราชวงศ์โจว (1,123-256 ปีก่อน คริสตกาล)

Tips:

การแสดงรอบละ 15 นาที มี 5 รอบต่อวัน คือ 10:00 11:00 14:00, 15:00 และ 16:00 น. หากได้มาชมก็จะเป็นการมาวัด ขงจื้อที่คุ้มค่า 2 ต่อเลย

  • สํานักขงจื้อ (Imperial College)

สํานักขงจื้อที่จักรพรรดิได้ถ่ายทอดคําสอนในลัทธิขงจื้อแก่นักเรียนหลายพันคนรวมทั้งขุนนาง ข้าราชการในราชสํานักด้านหน้ามีซุ้มประตู 3 ช่องที่มีกระเบื้อง ตกแต่งอย่างสวยงาม ซุ้มประตูนี้จะต้องเดินจากวัดขงจื้อมาทางซ้ายมือราว 100 เมตร

ขงจื้อ…นักปราชญ์ผู้ยึดคุณธรรม

ขงจื้อ (479-551 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นนักปรัชญาคนสําคัญของจีน คําสอนเน้นคุณธรรมศีลธรรมในการปกครอง ความสัมพันธ์ ความยุติธรรมจารีตประเพณีแต่ในยุคจักรพรรดิจีนซีกลับ ให้ทําลายลัทธิขงจื้อ โดย “เผาตําราฝังบัณฑิต” เพราะไปต่อต้าน และวิจารณ์การปกครองว่าไร้คุณธรรม สุดท้ายตําราขงจื้อถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในสมัยราชวงศ์ฮันและยึดถือเป็นตําราที่ใช้ในการสอบจอหงวน ใช้ในการศึกษาของจีนโบราณจนถึงปัจจุบัน

  • ศาลา Biyong

มีหลังคา 2 ชั้นปูกระเบื้องสีเหลือง ปลายยอดประดับด้วยตุ้มสีทองประกายแวววับ ศาลาตั้งอยู่ใจกลางคลองเล็กๆล้อมรอบมีสะพานเชื่อม

วันที่ไปได้เจอกลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษา กําลังเรียนรู้การพิมพ์อักษรจากแผ่นโลหะอย่าง สนุกสนานโดยใช้แผ่นกระดาษขาววางทับตัวอักษรที่ถูกสลักนูนบนแผ่นโลหะแล้วใช้กระดาษ ชุบสีดําค่อยๆ แปะ ทุบเบาๆ ตัวหนังสือจะ ค่อยๆปรากฏขึ้นมา เป็นกิจกรรมที่ต้องใจเย็นๆ ดูแล้วเป็นกิจกรรมอาศัยความสามัคคีของทีมไม่น้อยเลย แต่ก็มีที่แอบเห็นว่าแย่งกันทุบตัวอักษรตัวเดียวกันนะ

เวลาเปิดเข้าชม: พ.ย.-เม.ย. 08:30-17:00 น. ปิดจันทร์
พ.ค.-ต.ค. 08:30-18:00 น.ทุกวัน
ค่าเข้าชม: 
30 หยวน
การเดินทาง: รถไฟใต้ดินสาย 2 และ 5 ลงสถานี Yonghegong Lama Temple ทางออก C เดินไปทิศใต้ราว 300 เมตร อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดลามะ เดินเข้าถนนเล็กๆ ชื่อ Guozijian ไปอีก 100 เมตร

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet