สถานที่เที่ยวรอบนอกเมืองมอสโกว

moscow

ประตูชัยมอสโคว
Moscow triumphal Arch

ประตูชัยถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1811 เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 จึงได้ตั้งชื่อว่า “ประตูชัยมอสโคว” ออกแบบโดยสถาปนิก V.A. Kruglikov ลักษณะก่ออิฐสูง 4 ชั้นสูง 19 เมตร หนา 7.1 เมตร กว้าง 16.3 เมตร ทางด้านบนมีทางเดินเชื่อมระหว่างหอซ้าย-ขวา ซึ่งจุดประสงค์เอาไว้ตรวจการณ์ผู้ที่เดินทางมาทางแม่น้ำ
แองการา ซึ่งในสมัยนั้นประตูชัยเป็นเสมือนสัญลักษณ์ ที่ผู้คนต้องแวะเวียนมาเยือนจนกระทั่งปี ค.ศ. 1925 ประตูชัยถูกทําลายทิ้ง (ในยุคคอมมิวนิสต์) ส่วนที่เห็นในปัจจุบันสร้างใหม่ทดแทนของเดิมเมื่อปี ค.ศ. 2011
Continue reading “สถานที่เที่ยวรอบนอกเมืองมอสโกว”

อีร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองแห่งศิลปะ ประเทศรัสเซีย

จัตุรัสศิรอฟ(Kirov Square)

ศูนย์กลางทั้งการค้าขาย และจัดงานสําหรับชาวเมือง ชื่อเดิมว่า TIkhvinskaya และเปลี่ยนเป็น Gostinodvormaya ในช่วงคริสตวรรษที่ 18 มีการก่อสร้างโรงแรมและร้านขายของในบริเวณรอบๆ แต่ทั้งหมดก็ไม่รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองในปี ค.ศ.1879 หลังจากนั้นมีการบูรณะพื้นที่ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ในปี ค.ศ.1935 จัตุรัสนี้ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า KirOV มาจากชื่อนักปฏิวัติ Sergey Mironovich Kirov

พื้นที่ตรงกลางจัตุรัสมีน้ำพุขนาดใหญ่ที่สายน้ำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตลอดเวลา และสวนรอบๆ
ก็ปลูกดอกไม้อย่างสวยงาม ยิ่งในฤดูร้อนจะมีดอกไม้หลากสีสวยงามปลูกประดับยาวตลอดทางเดินใกล้ๆ กับน้ำพุมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้ ส่วนลานโล่งด้านหน้าสุดเป็นบริเวณจัดงานเฉลิมฉลอง และงานพิธีประจําชาติ ตรงข้ามกับจัตุรัสเป็นที่ตั้งอาคารขนาดใหญ่ตามสไตล์โซเวียต สีน้ำตาลอ่อน คือ ศาลาว่าการเมืองอีร์คุตสค์
Continue reading “อีร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองแห่งศิลปะ ประเทศรัสเซีย”

สถานที่ท่องเที่ยวอันทรงเสน่ห์แห่งเมืองอีร์คุตสค์

เมืองอีร์คุตสค์

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองอีร์คุตสค์

โรงละคร Vampilov Youth Theatre 

สร้างในปี ค.ศ. 1891 เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงงานเต้นรํา งานเลี้ยงทางการ หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1928 จึงเปิดเป็นโรงละครเด็ก นับว่าเป็นโรงละคร เด็กที่เก่าแก่ที่สุดในไซบีเรีย บทละครที่ใช้ในการแสดงมีทั้งของนักประพันธ์ชาว รัสเซียและของต่างชาติ และยังเคยเป็นที่ทํางานของนักประพันธ์ละครชาวไซบีเรีย ที่มีชื่อเสียง Vampilov และภายหลังได้ ถูกนําเอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อโรงละครแห่งนี้

การเดินทาง: เดินต่อจากอนุสาวรีย์เลนินราว 200 เมตร Continue reading “สถานที่ท่องเที่ยวอันทรงเสน่ห์แห่งเมืองอีร์คุตสค์”

สถานที่สำคัญแห่งเมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย

อนุสาวรีย์พระเจ้าชาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3
Monument to Emperor Alexander III

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างเสร็จปี ค.ศ.1908 เพื่อรําลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายทรานส์ ไซบีเรียที่เริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์ส่วน ที่ฐานของอนุสาวรีย์มีชื่อพระองค์ในภาษารัสเซีย และรูปปั้นแสดงภาพเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไซบีเรียในเหตุการณ์รบชนะในดินแดน Ermak,
ตราสัญลักษณ์ไซบีเรียและเมืองอีร์คุตสค์, พระราชโองการ รับสั่งให้สร้างทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียที่นกอินทรีย์ถืออยู่ ผลงานช่างแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีความสูง 5 เมตรหนัก 6 ตัน ประทับในท่วงท่ายืนสง่างาม
Continue reading “สถานที่สำคัญแห่งเมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย”

อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) ปารีสแห่งไซบีเรีย

irkutsk

อีร์คุตสค์ (Irkutsk)
ปารีสแห่งไซบีเรีย

อีร์คุตสค์หรือเออร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองหลวงแห่งเขตปกครอง IrkutskOblast ในแถบไซบีเรียตะวันออก มีแม่น้ำแองการา (Angara River) ไหลผ่านตัวเมือง และไหลไปเชื่อมต่อกับทะเลสาบไบคาลที่ห่างออกไป 70 กิโลเมตร แม่น้ำแองการาได้แบ่งเมืองออกเป็น 2ฝั่งคือฝั่งซ้าย และขวาโดยมีสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อม 3 แห่งในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16เมือง อีร์คุตสค์ กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สําคัญในแถบนี้ ช่วงปี ค.ศ.1661 ได้มีการสร้างป้อมปราการที่อีร์คุตสค์ขึ้นมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นการปกครองที่ถูกส่งมาจากส่วนกลาง และจากคํากล่าวที่ว่า
“ที่ใดมีถนนที่นั่นมีความเจริญ” ก็คงจะไม่ผิดจากความจริงนัก เมื่อถนนสายไซบีเรีย (Siberia Road) ถูกสร้างในปี ค.ศ.1760 เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองมอสโควกับเมืองอีร์คุตสค์ ทําให้การค้าขายเจริญเติบโตอย่างคึกคักมากมาย มีการนําเข้าสินค้าจากจีนและทิเบต เช่น ชา ผ้าไหม ขนสัตว์ ทองคํา เพชร และสินค้าจากมองโกเลียเพื่อส่งไปขายต่อยังมอสโคว
Continue reading “อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) ปารีสแห่งไซบีเรีย”