อีร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองแห่งศิลปะ ประเทศรัสเซีย

จัตุรัสศิรอฟ(Kirov Square)

ศูนย์กลางทั้งการค้าขาย และจัดงานสําหรับชาวเมือง ชื่อเดิมว่า TIkhvinskaya และเปลี่ยนเป็น Gostinodvormaya ในช่วงคริสตวรรษที่ 18 มีการก่อสร้างโรงแรมและร้านขายของในบริเวณรอบๆ แต่ทั้งหมดก็ไม่รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองในปี ค.ศ.1879 หลังจากนั้นมีการบูรณะพื้นที่ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ในปี ค.ศ.1935 จัตุรัสนี้ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า KirOV มาจากชื่อนักปฏิวัติ Sergey Mironovich Kirov

พื้นที่ตรงกลางจัตุรัสมีน้ำพุขนาดใหญ่ที่สายน้ำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตลอดเวลา และสวนรอบๆ
ก็ปลูกดอกไม้อย่างสวยงาม ยิ่งในฤดูร้อนจะมีดอกไม้หลากสีสวยงามปลูกประดับยาวตลอดทางเดินใกล้ๆ กับน้ำพุมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้ ส่วนลานโล่งด้านหน้าสุดเป็นบริเวณจัดงานเฉลิมฉลอง และงานพิธีประจําชาติ ตรงข้ามกับจัตุรัสเป็นที่ตั้งอาคารขนาดใหญ่ตามสไตล์โซเวียต สีน้ำตาลอ่อน คือ ศาลาว่าการเมืองอีร์คุตสค์
Continue reading “อีร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองแห่งศิลปะ ประเทศรัสเซีย”