สถานที่เที่ยวรอบนอกเมืองมอสโกว

moscow

ประตูชัยมอสโคว
Moscow triumphal Arch

ประตูชัยถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1811 เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 จึงได้ตั้งชื่อว่า “ประตูชัยมอสโคว” ออกแบบโดยสถาปนิก V.A. Kruglikov ลักษณะก่ออิฐสูง 4 ชั้นสูง 19 เมตร หนา 7.1 เมตร กว้าง 16.3 เมตร ทางด้านบนมีทางเดินเชื่อมระหว่างหอซ้าย-ขวา ซึ่งจุดประสงค์เอาไว้ตรวจการณ์ผู้ที่เดินทางมาทางแม่น้ำ
แองการา ซึ่งในสมัยนั้นประตูชัยเป็นเสมือนสัญลักษณ์ ที่ผู้คนต้องแวะเวียนมาเยือนจนกระทั่งปี ค.ศ. 1925 ประตูชัยถูกทําลายทิ้ง (ในยุคคอมมิวนิสต์) ส่วนที่เห็นในปัจจุบันสร้างใหม่ทดแทนของเดิมเมื่อปี ค.ศ. 2011
Continue reading “สถานที่เที่ยวรอบนอกเมืองมอสโกว”