เที่ยวชม “พระราชฐานชั้นนอก แห่งพระราชวังต้องห้าม” อีกหนึ่งสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งประเทศจีน

forbidden-city

พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City)

พระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กง (Gugong BoWuguan)มีขนาดใหญ่ที่สุดและ อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศจีน การก่อสร้างเริ่มต้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ.1406 เพียง 14 ปี ก็เสร็จสมบูรณ์ใช้แรงงานไปราวล้านกว่าคน และถูกใช้เป็นที่ประทับต่อเนื่องยาวนานของจักรพรรดิถึง 24 พระองค์ จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง ในห้วงเวลายาวนานถึง 500 ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ.1911 เมื่อจักรพรรดิองค์สุดท้ายผู้อื่ถูก บังคับให้สละราชสมบัติ พระราชวังจึงเป็นวังที่ไร้จักรพรรดินับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

Continue reading “เที่ยวชม “พระราชฐานชั้นนอก แห่งพระราชวังต้องห้าม” อีกหนึ่งสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งประเทศจีน”