เดินเที่ยวเพลินๆรอบนอกพระราชวังต้องห้าม

jing-shan-park

สวนจึงชาน
Jing Shan Park 

สวนสร้างบนภูเขาขนาดย่อมโดยใช้ดินจากการขุดคูคลองรอบพระราชวังต้องห้าม ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า Wansui Shan (ภูเขาหมื่นปี) แต่เปลี่ยนเป็น Jing Shan ในราชวงศ์ชิงแต่ชาวต่างชาติเรียกว่า Mei Shan (ภูเขาถ่านหิน) เพราะบริเวณตีนเขาเป็นแหล่งถ่านหิน แต่เดิมเป็นสวนเชื่อมต่อพระราชวังต้องห้ามไม่อนุญาตผู้ใดเข้าไป แต่สมัยนี้มีการตัดถนนผ่านแยกสวนกับพระราชวังออกจากกัน ภูเขาลูกนี้ตามหลักความเชื่อเฟิงสุ่ยหรือฮวงจุ้ย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือช่วยกําบังปกป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าสู่พระราชวังต้องห้าม แต่ในสวนก็มีโศกนาฏกรรมที่กล่าวถึง คือ จักรพรรดิฉงเจิน (Chongzhen) ได้ทรงแขวนคอกับต้น LoCust ในปี ค.ศ.1644 จากเหตุการณ์กลุ่มกบฎ ยกกองกําลังประชิดเมือง แม้ต้นเดิมถูกตัดไปแล้วแต่ต่อมาก็ได้ปลูกต้นใหม่ในจุดเดิมอีก จากประตูทางเข้าสวน เดินเลียบไปทางขวามือราว 200 เมตร จะเจอต้นไม้สูง ขนาดใหญ่ลําต้นสีขาวจุดที่จักรพรรดิฉงเงินสิ้นพระชนม์ Continue reading “เดินเที่ยวเพลินๆรอบนอกพระราชวังต้องห้าม”