สถานที่สำคัญแห่งเมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย

อนุสาวรีย์พระเจ้าชาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3
Monument to Emperor Alexander III

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างเสร็จปี ค.ศ.1908 เพื่อรําลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายทรานส์ ไซบีเรียที่เริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์ส่วน ที่ฐานของอนุสาวรีย์มีชื่อพระองค์ในภาษารัสเซีย และรูปปั้นแสดงภาพเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไซบีเรียในเหตุการณ์รบชนะในดินแดน Ermak,
ตราสัญลักษณ์ไซบีเรียและเมืองอีร์คุตสค์, พระราชโองการ รับสั่งให้สร้างทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียที่นกอินทรีย์ถืออยู่ ผลงานช่างแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีความสูง 5 เมตรหนัก 6 ตัน ประทับในท่วงท่ายืนสง่างาม
Continue reading “สถานที่สำคัญแห่งเมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย”

อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) ปารีสแห่งไซบีเรีย

irkutsk

อีร์คุตสค์ (Irkutsk)
ปารีสแห่งไซบีเรีย

อีร์คุตสค์หรือเออร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองหลวงแห่งเขตปกครอง IrkutskOblast ในแถบไซบีเรียตะวันออก มีแม่น้ำแองการา (Angara River) ไหลผ่านตัวเมือง และไหลไปเชื่อมต่อกับทะเลสาบไบคาลที่ห่างออกไป 70 กิโลเมตร แม่น้ำแองการาได้แบ่งเมืองออกเป็น 2ฝั่งคือฝั่งซ้าย และขวาโดยมีสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อม 3 แห่งในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16เมือง อีร์คุตสค์ กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สําคัญในแถบนี้ ช่วงปี ค.ศ.1661 ได้มีการสร้างป้อมปราการที่อีร์คุตสค์ขึ้นมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นการปกครองที่ถูกส่งมาจากส่วนกลาง และจากคํากล่าวที่ว่า
“ที่ใดมีถนนที่นั่นมีความเจริญ” ก็คงจะไม่ผิดจากความจริงนัก เมื่อถนนสายไซบีเรีย (Siberia Road) ถูกสร้างในปี ค.ศ.1760 เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองมอสโควกับเมืองอีร์คุตสค์ ทําให้การค้าขายเจริญเติบโตอย่างคึกคักมากมาย มีการนําเข้าสินค้าจากจีนและทิเบต เช่น ชา ผ้าไหม ขนสัตว์ ทองคํา เพชร และสินค้าจากมองโกเลียเพื่อส่งไปขายต่อยังมอสโคว
Continue reading “อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) ปารีสแห่งไซบีเรีย”