‘วัดขงจื๊อ’ สถานที่รำลึกถึงปราชญ์คนสำคัญของจีน

CONFUCIUS TEMPLE

วัดขงจื้อ
Confucius Temple & Imperial College 

ที่ขายตั๋วอยู่ติดทางเข้าประตูวัดเลย และผู้คนไม่มากเท่ากับที่ไปวัดลามะ บรรยากาศจึงค่อนข้างเงียบสงบ พอผ่านประตู Xian shi เดินตรงมาจะเห็นรูปปั้นขงจื้อยืนสง่าอย่างโดดเด่น หน้าประตูต้าเฉิง (Da Cheng) Continue reading “‘วัดขงจื๊อ’ สถานที่รำลึกถึงปราชญ์คนสำคัญของจีน”