อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) ปารีสแห่งไซบีเรีย

irkutsk

อีร์คุตสค์ (Irkutsk)
ปารีสแห่งไซบีเรีย

อีร์คุตสค์หรือเออร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองหลวงแห่งเขตปกครอง IrkutskOblast ในแถบไซบีเรียตะวันออก มีแม่น้ำแองการา (Angara River) ไหลผ่านตัวเมือง และไหลไปเชื่อมต่อกับทะเลสาบไบคาลที่ห่างออกไป 70 กิโลเมตร แม่น้ำแองการาได้แบ่งเมืองออกเป็น 2ฝั่งคือฝั่งซ้าย และขวาโดยมีสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อม 3 แห่งในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16เมือง อีร์คุตสค์ กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สําคัญในแถบนี้ ช่วงปี ค.ศ.1661 ได้มีการสร้างป้อมปราการที่อีร์คุตสค์ขึ้นมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นการปกครองที่ถูกส่งมาจากส่วนกลาง และจากคํากล่าวที่ว่า
“ที่ใดมีถนนที่นั่นมีความเจริญ” ก็คงจะไม่ผิดจากความจริงนัก เมื่อถนนสายไซบีเรีย (Siberia Road) ถูกสร้างในปี ค.ศ.1760 เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองมอสโควกับเมืองอีร์คุตสค์ ทําให้การค้าขายเจริญเติบโตอย่างคึกคักมากมาย มีการนําเข้าสินค้าจากจีนและทิเบต เช่น ชา ผ้าไหม ขนสัตว์ ทองคํา เพชร และสินค้าจากมองโกเลียเพื่อส่งไปขายต่อยังมอสโคว
Continue reading “อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) ปารีสแห่งไซบีเรีย”