สถานที่สำคัญแห่งเมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย

อนุสาวรีย์พระเจ้าชาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3
Monument to Emperor Alexander III

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างเสร็จปี ค.ศ.1908 เพื่อรําลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายทรานส์ ไซบีเรียที่เริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์ส่วน ที่ฐานของอนุสาวรีย์มีชื่อพระองค์ในภาษารัสเซีย และรูปปั้นแสดงภาพเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไซบีเรียในเหตุการณ์รบชนะในดินแดน Ermak,
ตราสัญลักษณ์ไซบีเรียและเมืองอีร์คุตสค์, พระราชโองการ รับสั่งให้สร้างทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียที่นกอินทรีย์ถืออยู่ ผลงานช่างแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีความสูง 5 เมตรหนัก 6 ตัน ประทับในท่วงท่ายืนสง่างาม
Continue reading “สถานที่สำคัญแห่งเมืองอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย”