เที่ยวชม “พระราชฐานชั้นใน แห่งพระราชวังต้องห้าม” อีกหนึ่งสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งประเทศจีน

พระราชวังต้องห้าม

พระราชฐานชั้นใน (Inner Court)

  • ตําหนักเฉียนชิงกง (Palace of Heavenly Purity)

เป็นตําหนักใช้บรรทมขององค์จักรพรรดิ ซึ่งตําหนักนี้เองจักรพรรดิฉงเจิน (Chongzhen) แห่งราชวงศ์ หมิงองค์สุดท้ายได้ดื่มเหล้าและ เขียนจดหมายด้วยหมึกแดง ก่อนฆ่าพระธิดาและนางสนมแล้วแขวนคอตนเองที่สวนจิงซานในช่วงที่กลุ่มกบฏยกกองกําลังมาประชิดเมือง

ตําหนัก สูง 20 เมตร ภายในมีบัลลังก์ของจักรพรรดิ ตรงเหนือบัลลังก์มีป้ายเขียนว่า “ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา” และยังมีห้องอ่านหนังสือ ห้องบรรทมของจักรพรรดิที่มีแท่นบรรทมถึง 27 หลัง ให้องค์จักรพรรดิ เลือกบรรทมสลับไปมาในแต่ละวัน เพื่อเลี่ยงการถูกลอบปลงพระชนม์ Continue reading “เที่ยวชม “พระราชฐานชั้นใน แห่งพระราชวังต้องห้าม” อีกหนึ่งสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งประเทศจีน”