‘วัดลามะ’ แหล่งรวมวัฒนธรรมของชนชาติจีน

วัดลามะ

วัดลามะ
YONGHE LAMASERY 

เดินออกจากสถานีไปทิศใต้ไม่ไกลก็จะเริ่มเห็นร้านขายของพวกเครื่องไหว้ ธูปเทียน คลกมนใจได้เลยว่ามาถูกทางชัวร์ และจะมีป้ายบอกทางชื่อวัดเป็นภาษาอังกฤษร่วมคานหน้าทางเข้าวัดจะมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ ตรงไปอาคารขายตั๋วอยู่ด้านในสุด ได้ตั๋วมาแล้วเป็นซองขนาดกะทัดรัด และที่คุ้มค่าสุดๆ คือแถม CD มาด้วยในซองให้เอาไปชมต่อที่บ้านอีกด้วย 

วัดลามะหรือวัดยงเหอกง สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เดิมเป็นพระราชวังที่จักรพรรดิคังซี (Kangxi) แห่งราชวงศ์ชิง (เทียบยุคสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช) มอบให้พระโอรสคนที่ 4 องค์ ชายยงเฉิน (Yinzhen) ที่ต่อมาภายหลังขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์ชิงในปี ค.ศ.1722 พระองค์จึงย้ายไปประทับที่พระราชวังต้องห้ามแทน และตั้งชื่อที่นี้ว่าพระราชวังยงเหอกง และพระองค์ได้ยกครึ่งหนึ่งของวังให้เป็นวัดลามะ Continue reading “‘วัดลามะ’ แหล่งรวมวัฒนธรรมของชนชาติจีน”